?

Log in

TEATRO

Name:
TEATRE
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Aquesta és una comunitat oberta a tot aquell interessat en exposar dubtes, crítiques, opinions i/o informació de teatre en català. També és benvingut el teatre en altres tipus de llengües sempre i quan es faci a Catalunya.

Ésta es una comunidad abierta a todo aquél interesado en exponer dudas, críticas, opiniones e/o información de teatro en catalán. También es bienvenido el teatro en otros tipos de lenguas siempre y cuando se haga en Catalunya.

tragicbrain
comedia, drama, joan puig i ferreter, lorca, oscar wilde, teatro, txekhov

Statistics